Ocet vinný

 

„Vezmi nádobu nebo soudek a vlij do něho starého vína, což by mohlo polovice soudku býti, a vstav je na slunce až se zhřeje, ale lépe jest k ohni zdaleka přistaviti, ať se to zhřeje a přilévej k tomu vždy vína a budeš dobrý vinný ocet míti“.

 

JINÝ ZPŮSOB:

 

Vezmi hrnek nebo džbán a nalej do něho starého vína a vezmi režného těsta (žitného) jako vejce velkého a zavaž do čistého ssarku (plátýnka) pevně a pověs to těsto do toho vína a přistav na oheň, ať trochu zevře nemnoho, potom odstav a budeš dobrý vinný ocet míti.

 

DALŠÍ ZPŮSOB:

 

Vezmi džbán v kterémž prve ocet byl, aby octem zapáchal, vlij do něho vína do polovice a zacpi džbán dobře. Nalej vody do kotle a vstav ten zacpaný džbán do vody v kotli. Až voda zevře, a v džbáně víno horké bude (byť zevřelé lépe jest), vezmi džbán z kotle a nechť vystydne, pak budeš dobrý vinný ocet míti.

 

JAKO POSLEDNÍ, RECEPTURA PRO NAŠE POHODLÍ:

 

Chceš-li s sebou v tobolce nebo v macktu přes pole nésti a kamkoli půjdeš anebo kamkoli přijdeš, abys hotový ocet měl, vezmi jader vína suchých, ztluc je dobře a nadělej z nich prachu. Na ten prach nalij dobrého octa, rozmíchej to dobře a nech to stát, až se ten prach dobře usadí. Pak ten ocet slij, prach usuš na slunci, a to vždy učiň po třikrát. A když na prospěch octa chceš mít, vezmi toho prachu do koflíku, nalij vína na to a budeš hned ocet výborně dobrý míti.